HYPER LOCK D WASHER #1

YTF-001

1,000円(税抜)


HYPER LOCK D WASHER NO.1

【セット内容】
ドライブギヤ側 29 x 8 x 0.5 t 1 枚
ラチェット側 20 x 8 x 0.8 t 1 枚【商品詳細】


※外径をハサミ等でカットしてサイズ調整も可能!

【対応機種】

ABU REVO MGX

ABU REVO LTX

ABU REVO LT/LT6

ABU REVO LTX-BF8

ABU REVO SLC-IB7

ABU REVO SLC-IB8

ABU REVO ALT